ASSISTENTERNA

Kvalitén hos oss vilar till stor del på de personliga assistenterna – vad dom gör, hur dom gör det och hur de bemöter vår kund och omvärld.

För att göra det bra är det viktigt att vi tar hand om och bidrar till den enskilde individens situation och utveckling.

Genom att erbjuda generösa löner, vara aktiva i dialogen med personalen och erbjuda bra förmåner vill vi att vår personal ska känna både engagemang och stolthet att tillhöra vårt lag.
Att vi erbjuder fortbildning, friskvårdsbidrag och kollektivavtal ser vi som en självklarhet.
Personalen utför uppdraget och representerar vårt företag.

Att de har bra villkor är inte mer än rättvist.